Utstyrsordninger

«Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær». Mange fritidsaktiviteter krever utstyr. Gjenbruk og deling av utstyr er et god alternativ, både for miljøet og for lommeboka.

Utstyrsbua i Verdal

Utstyrsbua i Verdal låner ut sportsutstyr til familier, skoler og barnehager. Ordningen er gratis, og fungerer som en bibliotektjeneste der alle lånere har et lånekort.

I Verdal har man lagt vekt på at det skal være attraktivt å bruke utlånsordningen. I tillegg til at ordningen er åpent for alle, blir miljøhensynet brukt som argument for å låne utstyr. Alt utstyret er diskré merket, og er av god kvalitet. En del av utstyret kjøper Utstyrsbua inn selv, i tillegg mottar utstyrsbua gaver og utstyrsdonasjoner fra lokale aktører. Utstyrsbua har egne ansatte som har ansvaret for utlån og vedlikehold av utstyret. De ansatte er tilknyttet kommunens vekstbedrift for varig tilrettelagt arbeid

Les mer om BUA-ordningen ved å klikke her

Bring og hent-tjeneste hos Skattkammeret Drammen

I Drammen driver Kirkens Bymisjon utlånssentralen «Skattkammeret».  Her kan barn og familier låne utstyr til sommer og vinteraktiviteter i opptil 1 uke.

I tillegg til å utlån til enkeltpersoner, er Skattkammeret også behjelpelig med utlån til skoler og barnehager i forbindelse med aktivitetsdager og fellesturer. Skattkammeret bringer og henter utstyret til skolen/barnehagen. På den måten blir ikke mangel på utstyr, eller manglende mulighet til å komme seg til og fra utlånssentralen, en barriere for deltakelse.

Les mer om Skattkammeret i Drammen ved å klikke her

Lånehjørnet

Bøler frivilligsentral har etablert et Gratishjørnet på frivilligsentralen. Konseptet er enkelt.

Har du utstyr liggende hjemme det ikke er bruk for, kan du ta det med til Gratishjørnet på Bøler frivilligsentral. Dette utstyret er nå tilgjengelig for andre å ta med seg. Dette er en helt ubyråkratisk bytteordning og ikke en utlånsordning. Det krever minimalt med administrasjon og fungerer på den måten at det som for noen er rot for andre kan være av stor nytte. Gratishjørnets slagord er «Ta det du vil bruke. Gi det du ikke bruker».