Inspirasjonsbank

Mange har benyttet ALLEMED verktøyene til å inkludere flere barn og unge inn i aktiviteter.

Det er mye å lære av gode eksempler. Nedenfor har vi laget noen hovedgrupper der du kan gå inn for å bli inspirert av andres metoder og løsninger for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Formidling av aktivitetstilbud

Det finnes en jungel av ulike fritidstilbud. En god oversikt over hva som finnes av tilbud, og mulighet til å prøve ut aktivitet uforpliktende, gjør det enklere å finne noe som frister.

Få inspirasjon til formidling av aktivitetstilbud her

Veier inn i fritidsaktivitet

Veien inn i fritidsaktiviteter kan være ukjent. Veien inn i fritidsaktivitet blir kortere når du har noen å holde i hånda.

Få inspirasjon til hvordan du kan hjelpe barn og unge inn i fritidsaktivitet

Utstyrsordninger

«Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær». Mange fritidsaktiviteter krever utstyr. Gjenbruk og deling av utstyr er et god alternativ, både for miljøet og for lommeboka.

Få inspirasjon til hvordan man kan løse utfordringer med kostbart utstyr.

Økonomisk støtte til deltakelse

Kontingent, utstyr og turer og arrangement, det koster å delta i fritidsaktivitet. Heldigvis finnes det kloke måter å dekke kostnadene på slik at barn likevel kan delta.

Få inspirasjon til hvordan man kan ordne økonomisk støtte til deltakelse

Knutepunkt og felles møteplasser

Å ha et felles knutepunkt for ansatte i kommunen og frivillige organisasjoner, gjør samhandlingen enklere. Når vi møtes på tvers av fag og sektor og diskutere felles utfordring, gjør at nye bånd knyttes og ideer skapes.

Få inspirasjon til knutepunkt og felles møteplasser

Samarbeid og partnerskap

Frivilligheten og kommunen har ulike styrker og muligheter. Når vi samarbeider og drar veksel på hverandre, kan vi sammen gi barn mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

Få inspirasjon til samarbeid og partnerskap her